top of page

PRIVACYVERKLARING 
 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 • uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

 • uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen en de facturen ingevoerd kunnen worden in de financiële administratie. Hierbij beroepen wij ons op de wettelijke grondslag van de wettelijke verplichting voor de uitvoering van de belastingwetgeving.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam en geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • consult acupunctuur

De website is gebouwd via wix.com. Voor het optimaal laten functioneren van de website verzamelen zij twee soorten gegevens over Bezoekers en Gebruikers:

 1. Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie over een Bezoeker of een niet-geïdentificeerde Gebruiker, die wij hebben verkregen of automatisch hebben verzameld doordat deze persoon gebruik heeft gemaakt van de Diensten ("Niet-persoonlijke gegevens"). Uit Niet-persoonlijke gegevens kunnen wij niet afleiden op welke Bezoeker of Gebruiker deze gegevens betrekking hebben. De door ons verzamelde Niet-persoonlijke gegevens bestaan voornamelijk uit technische gegevens en geaggregeerde gebruiksinformatie, zoals gegevens over het surfgedrag en de "click-stream"-activiteit van Bezoekers en Gebruikers op de Diensten, sessie-heatmaps en scroll-informatie, niet-identificerende informatie over onder meer apparaten, besturingssystemen, webbrowsers, schermresoluties, taal- en toetsenbordinstellingen en internetproviders van Bezoekers en Gebruikers, verwijzende pagina's, exit-pagina's en datum- en tijdstempels.

 2. Individueel identificeerbare informatie, dat wil zeggen informatie die een persoon identificeert of waaruit met enige inspanning de identiteit van een persoon kan worden afgeleid, of informatie die mogelijk van persoonlijke of gevoelige aard is ("Persoonsgegevens"). De door ons verzamelde Persoonsgegevens bestaan voornamelijk uit contactgegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer), factureringsgegevens (zoals naam, fysiek factuuradres, betalingswijze en transactiegegevens, welke alleen worden verzameld van Gebruikers die gebruikmaken van Betaalde diensten), gegevens over een browser- of gebruikssessie (IP-adres, geografische locatie en/of unieke apparaatidentificatie), gegevens over gekoppelde accounts bij externe partijen (bijvoorbeeld het e-mailadres of de gebruikersnaam van een gekoppelde account bij PayPal, Google of Facebook), scans van identiteitsbewijzen die aan ons beschikbaar zijn gesteld (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort of bedrijfsregistratiedocument), correspondentie (inclusief correspondentie die via onze Diensten is gecommuniceerd of geüpload), en alle andere Persoonsgegevens die door Bezoekers en/of Gebruikers zijn verstrekt terwijl ze gebruik maakten van onze Diensten. Voor de duidelijkheid: Niet-persoonlijke gegevens die (bijvoorbeeld om onze Diensten te verbeteren) aan Persoonsgegevens zijn gekoppeld, worden door ons als Persoonsgegevens beschouwd en behandeld zo lang als deze koppeling in stand blijft.

Acupunctuur aan de Maas

Praktijk voor Traditionele Chinese Acupunctuur

Acupuncturist R.J. Van Lier

Feijenoordkade 17

3071 HK Rotterdam

06-45284293

info@acupunctuur-aandemaas.com

www.acupunctuur-aandemaas.com

 

bottom of page